Disclaimer
Adresgegevens
Shoeby Franchise B.V.
Burgermeester Burgerslaan 40a
5245NH Rosmalen

T: 073 511 80 19
F: 073 511 30 78

Inhoud
Hoewel Shoeby Franchise B.V. ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Shoeby Franchise B.V. niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Shoeby Franchise B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Shoeby Franchise B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Shoeby Franchise B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Shoeby Franchise B.V. geen invloed heeft. Shoeby Franchise B.V. kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Shoeby Franchise B.V. zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Shoeby Franchise B.V. zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Meer informatie vind je in ons uitgebreide privacy statement.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.